Cenovnik u Apartmanu Biba

  • Cena za jednu ,dve, tri ili četiri osobe (po osobi) je 1250,00 dinara
  • Cena za pet ili šest osoba (po osobi) je 675,00 dinara
  • Cena za noćenje na vaučer (po osobi) je 1135,00 dinara
  • Cena celog petokrevetnog apartmana je 3375,00 dinara
  • NAPOMENA
  • Deca do 7 godina ne plaćaju B.T-taksu
  • Taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 7 do 15 godina starosti
  • U navedene cene su uračunate B.T-takse,porezi i zdravstveno osiguranje