Pećina Risovača

Pećina Risovača nalazi se na ulazu u Aranđelovac iz pravca Topole.Prestavlja stanište čoveka iz ledenog doba i jedno je od najpoznatijih nalazišta paleolita u Evropi.Kao prirodan objekat prava je retkost ne samo za nauku nego i za posetioce koji žele da saznaju nešto o čovekovoj prošlosti.
Meštanima je pećina bila poznata i pre 1937/1938.godine kada je počeo rad kamenoloma,ali su postojala samo dva uzana ulaza u podzemnu prostoriju.Godine 1953. počela su arheološka ispitivanja i otkriveni su fosili pećinskog medveda,mamuta,runastog nosoroga,bizona,pećinskog lava,leoparda,pećinske hijene,jelena itd.Otkopana je pećina u dužini od 187 metara sa dvoranama od korala raznih oblika i boja i sa predmetima i ukrasima kojima se služio pračovek.
Zbog prirodne vrednosti,kao i velikog arheološkog i paleontološkog značaja,pećina je 1983 godine proglašena kulturnim dobrom od velikog značaja,a 1995 gogine sa okolnim prostorom (oko 13 hektara) stavljena je pod zaštitu kao spomenik prirode prve kategorije.